Vreau Studcard

Completează formularul de mai jos.
Vino cu cartea de identitate în original și carnetul de student vizat și primești pe loc pachetul StudCard.
În cazul în care ești deja posesor StudCard, prezintă-te pentru vizarea cardului vechi. Plătește taxa de eliberare a pachetului de reduceri și îl primești pe loc.

Test Slider